Hãy đứng lên, và say cuồng trong vũ điệu đầy kiêu hãnh, hỡi chiến sĩ khi ngươi chấp nhận Định Mệnh
Khoác lên mình ngàn vạn ý chí,
Và vươn lên với dũng khí tột cùng!

Click để đọc thêm…