Phần 2 của loạt bài về tsundere. Tuy nhiên lần này không chỉ là các câu nói ngọt như mía lùi như lần trước mà còn bao gồm những câu cửa miệng nói chung của các nàng, cả tsun tsun lẫn dere dere.

Click để đọc thêm…