Saga Rei sở hữu khả năng đọc được ý nghĩ của vạn vật khi chạm tay vào. Nhờ đó cậu luôn thành công trong mọi việc, nhưng đồng thời nó cũng khiến cuộc đời cậu trở nên nhàm chán.

Tưởng như phải sống tẻ nhạt thế này đến chết, tuy nhiên một ngày nọ, bước ngoặc đã đến với cuộc đời Rei. Takami Kujou, người họ hàng xa và là bạn thân từ thuở nhỏ đến tìm cậu với một bản hợp đồng kì lạ…

Click để đọc thêm…