Bụi tuyết rơi biết bao năm tháng
Em nhớ về hơi ấm dịu dàng
Tiếng nói cười vui vẻ ngày ấy
Cho em thêm khao khát tình anh.

Click để đọc thêm…