Bài hát kết thúc của tựa anime nổi tiếng đến từ Nitro Plus –  Stein; Gate.

Những lời hứa bị giam cầm, và dần hiện lên đường nét của sự dối gian.
Trong thế giới đầy sự sống này, thời gian cứ mặc nhiên trôi đi bất tận.
Hãy tung cánh ra, hỡi cánh bướm diệu kì – ta nguyện vì ngươi.
Hỡi cánh bướm đẫm lệ, cánh bướm rực rỡ kia, mọi thứ — rồi sẽ được viết lại.

Click để đọc thêm…