Lúc nào cũng là Citron, em thật không hiểu nổi anh
“Thôi được rồi” anh vừa cười vừa gọi một tách hồng trà.
Và anh trở lại với trang tiểu thuyết còn dang dở
Bức ảnh chúng mình kẹp hờ giữa trang đôi…

Click để đọc thêm…