Tôi đã phải lòng em mất rồi
Dưới ánh hoàng hôn nơi thoang thoảng hương gió
Giọng nói em, nụ cười em,
luôn mang hạnh phúc đến bên tôi mỗi lần nhớ lại…

Click để đọc thêm…