Bài hát kết thúc tấn bi kịch tình yêu mang tên School Days…

Dù ở bên người nhưng sao đêm nay lòng em rối bời
Hãy cho em thấy rằng anh vẫn gần bên em nhất
Đã thứ tha mọi lỗi lầm cho khát khao được thấy nụ cười ấy
Nhưng rồi một ngày kia sự bội bạc sẽ quay trở về.

Click để đọc thêm…