Vậy là chuỗi ngày lạc lõng này sẽ không chấm dứt
Dù ngày mai, hay tương lai ra sao.

Tôi cố hỏi về một loài hoa của tháng Giêng.
Sâu thẳm trong tim tôi gọi tên Hoa Thủy Tiên.

Click để đọc thêm…