Câu chuyện diễn ra tại thành phố học viện nằm phía tây Tokyo, là nơi chuyên về công nghệ cao, là chỗ học tập của những học sinh siêu nhân để phát triển siêu năng lực, được biết tới dưới tên esper.

Click để đọc thêm…