Tất cả mọi thứ xảy ra với tôi và cô ấy đều là một trò đùa của số phận
Vốn biết rõ là thế nhưng vẫn cố chấp gặp mặt để rồi luyến tiếc nhau
Đến cuối cùng là sai ở đâu