Câu chuyện diễn ra vào thời điểm hai năm sau chuyến tham quan của trường. Với ai chưa biết đến manga OMK cũng nên đọc phần after này, có những bài học thực tế và ý nghĩa về tình bạn, tình yêu trong thời khắc sắp trưởng thành.

Click vào để đọc thêm…