Nơi nào bạn có thể biến điểm số của mình thành thứ vũ khí để chiến đấu?
Nơi nào bạn có thể chiếm đoạt thiết bị học tập của lớp khác khi bạn chiến thắng?
Đó chính là học viện Fumizuki.

Click vào để đọc thêm…