Thức dậy lúc 5 giờ sáng, đối với một nữ tu, buổi sáng thường bắt đầu từ rất sớm…

Click để đọc thêm…