[Winter Event] Food Love Letter

November 27, 2011 | | Khác

Một cuộc thi viết cảm nhận hoặc viết thư cho một hoặc nhiều người mà bạn yêu quý trong cộng đồng VnS.
Vì cuộc thi do box Ẩm Thực tổ chức nên các bài tham gia phải mang màu sắc ẩm thực.

Thời gian: 14/11/2011 đến 14/01/2012

Click để đọc thêm…