[Wiki] Shiki (Thi quỷ)

November 16, 2013 | | Wiki

Shiki (屍鬼, Thi quỷ) là một bộ tiểu thuyết kinh dị được viết bởi nhà nữ tiểu thuyết nổi tiếng Fuyumi Ono. Ban đầu nó được xuất bản thành hai cuốn bởi nhà xuất bản Shinchosha vào năm 1998, rồi được in lại thành năm phần vào năm 2002.

Click để đọc thêm…