[Wiki] GOSICK

November 17, 2013 | | Wiki

GOSICK (GOSICK -ゴシック- Goshikku) là một bộ tiểu thuyết tiếng Nhật của nhà văn Kazuki Sakuraba, được xuất bản bởi Fujimi Shobo.

Click để đọc thêm…