[Wiki] Full Metal Panic

November 27, 2013 | | Wiki

Full Metal Panic! (フルメタル•パニック! Furumetaru Panikku!, thường được gọi ngắn gọn bằng cái tên FMP!) là bộ tiểu thuyết nhẹ nhàng của tác giả Shoji Gatoh và được minh họa bởi Shiki Douji.

Click để đọc thêm…