[Wiki] Another

November 21, 2013 | | Wiki

Another (アナザー, Anazā), tiểu thuyết kinh dị của Ayatsuji Yukito, được xuất bản vào ngày 29 tháng 10 năm 2009 bởi nhà xuất bản Kadokawa Shoten. Một bộ manga phỏng theo do Kiyohara Hiro minh họa được đăng từng số trong tạp chí Young Ace của Kadokawa Shoten từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 1 năm 2012.

Click để đọc thêm…