[Snow White and Huntsman] Ravenna

December 17, 2013 | | Wiki

Ravenna, còn được gọi là Nữ hoàng độc ác, là người cai trị ích kỷ và tàn bạo của vương quốc, người biết được rằng cô con gái riêng của chồng, Bạch Tuyết, là người mang định mệnh sẽ vượt qua cô “Người đẹp tuyệt trần”.

Click để đọc thêm…