A Funny Thing Happened on the Way to Thor’s Hammer là một phim ngắn trong loạt các phim ngắn về các cảnh nhỏ lẻ trong Earth-199999 của Marvel. Phim ngắn này nói về Đặc vụ Phil Coulson. Nó nằm trong bản phát hành Blu-ray của Captain America: The First Avenger.

Click để đọc thêm…