[Noblesse] Tao

December 20, 2013 | | Wiki

Tao là một người đột biến thuộc tuyến nhân vật phụ trong series. Anh và Takeo đều là cựu thành viên của DA-5. Anh đã giả chết để trốn khỏi tai mắt của Liên Minh và về phục vụ cho Rai và Frankenstein sau khi biết nhóm DA-5 được tạo ra để trở thành “thức ăn” cho Krantz.

Click để đọc thêm…