[KHR] Arcobaleno

December 25, 2013 | | Wiki

Arcobaleno (trong tiếng Ý nghĩa là “Cầu Vồng”) là một tổ chức gồm 7 đứa bé mạnh nhất, sở hữu mỗi người một chiếc núm vú giả tượng trưng cho 7 màu khác nhau của cầu vồng, đồng thời mỗi màu cũng trùng với lửa Dying Will của họ.

Click để đọc thêm…