Zoldyck Milluki là con trai thứ của gia tộc Zoldyck.

Click để đọc thêm…