Zoldyck Alluka là tứ thiếu gia của gia tộc Zoldyck.

Click để đọc thêm…