[Hunter x Hunter] Palm Siberia

December 29, 2013 | | Wiki

Palm lần đầu xuất hiện sau khi Gon và Killua trốn khỏi NGL. Netero, Knov và Morel nhận thấy cô sẽ chỉ làm quẩn chân họ nên nhất quyết không cho cô đi theo tới NGL. Trước sự dai dẳng của cô, họ đành đưa ra một điều kiện: cô sẽ được nhập hội tại NGL nếu Gon và Killua chiến thắng hai đệ tử của Morel là Knuckle và Shoot trong vòng một tháng.

Click để đọc thêm…