[Hunter x Hunter] Niệm

January 13, 2014 | | Wiki

Niệm (念, Nen) là một trong số những nét đặc trưng làm nên cốt truyện của bộ manga Hunter x Hunter, được sáng tác bởi mangaka Togashi Yoshihiro.

Click để đọc thêm…