[Hetalia Axis Powers] Prussia

November 12, 2013 | | Wiki

Prussia (プロイセン, Puroisen) là một nhân vật phụ trong series Hetalia: Axis Powers. Thời còn trẻ trâu, anh được biết đến như một Hiệp Sĩ Teutonic, còn bây giờ, anh trở thành đại diện cho quốc gia Đông Đức (cũ) và khu vực miền đông nước Đức (tuy vậy, anh vẫn được gọi là Prussia – Phổ chứ không ‘sát nhập’ vào cậu em trai Germany – Đức).

Click để đọc thêm…