Hetalia Axis Powers

October 29, 2014 | | Wiki

A xis Powers Hetalia (còn được biết đến với tên Hetalia: Axis Powers – viết tắt là APH) là webmanga của Hidekaz Himaruya. Cuối năm 2006, nó được phát triển thành một webcomic rồi sau đó là Manga, Drama CD và cả anime series. Ở đây, mỗi nhân vật là đại diện cho một quốc gia trên Thế Giới. Bối cảnh chính của APH là hai kì Thế Chiến, tuy nhiên, về sau series cũng mở rộng ra với những câu chuyện diễn ra trước hoặc sau thời điểm ấy.

Click để đọc thêm…