Trong tháng 4 vừa rồi, box wiki đã đạt chuẩn set icon. Vậy nên nảy sinh event mới, do dàn staff hết ý tưởng req icon.

Click để đọc thêm…