Sandman là nhân vật trong Rise of the Guardians (Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần) được xây dựng theo vị thần tạo nên những giấc mơ trong truyền thuyết.

Click để đọc thêm…