[Cardcaptor Sakura] Rika Sasaki

September 13, 2013 | | Wiki

Rika là một trong những bạn cùng lớp của Sakura Kinomoto ở trường. Cô, cùng với Chiharu Mihara và Naoko Yanagisawa, thường xuất hiện bên cạnh Sakura ở trường và trong suốt các sự kiện xảy ra ở trường học.

Click để đọc thêm…