Reim Lunettes là một thành viên trung thành của tổ chức Pandora. Anh đồng thời cũng là bạn của rất nhiều các nhân vật khác như Xerxes Break, Rufus Barma.

Click vào để đọc thêm…