Web Archive là trang chuyên ghi lại những hình ảnh xa xưa của các trang web một cách rất đầy đủ, chỉ cần gõ tên trang web muốn xem vào, Web Archive sẽ cung cấp các mốc thời điểm của trang web mà bạn cần. Bài viết này còn cung cấp cả những hình ảnh của VnSharing từ thưở sơ khai nữa…

Click để đọc thêm…