Hát cùng Vocaloid là event thứ 2 của box kể từ ngày thành lập. Đây là event để các bạn niềm đam mê với ca hát và Vocaloid thể hiện mình.

– Mỗi thí sinh tham gia được quyền nộp từ 1-3 bài trong topic này. Yêu cầu nhạc Vocaloid.
– Nộp bài trong topic này

Click để đọc thêm…