VnSharing Trap Tournament

October 21, 2013 | | Khác

Tất cả các luật linh tinh còn lại giống như Moe Tour, dùng clone thoải mái và tự do, muốn dùng tới trận chung kết cũng dc.

Click để đọc thêm…