BGK đều đang trong tình trạng sốt cao vì không thể nào loại ra được ai nữa T_T
Bây giờ gần như là chỉ còn trông chờ vào lượt vote và dự đoán cho các thí sinh thôi =.=

Topic dự đoán chỉ mở trong vòng 1 tuần nhé! nhanh nào!

Click để đọc thêm… || Dự đoán Chung Kết VnS Idol