Cuối cùng thì cũng đã có danh sách các đội để bắt đầu vòng 2 😀
Mọi người hãy vào xem ai đã lọt vào vòng 2 và các hoạt động tại vòng 2 nhé 😀
Cùng đón xem sự cạnh tranh giữa các đội nào~

Click để đọc thêm…