Hiện tại đã mở tính năng Dự đoán và chỉnh sửa lại mục Bình chọn cho thí sinh. Kết thúc vào ngày 26/11. Mọi người Tham gia nhanh nào! 😀

[VnS Idol] Bình chọn – Vòng mở đầu
[VnS Idol] Dự đoán – Vòng mở đầu

http://Idol.VnSharing.Net/