Cách chơi: người chơi tiếp theo sẽ lấy phần overlap của người chơi trước để làm phần đầu cho sign mình, sau đó cắt sign làm 2 phần rồi up lên và trò chơi cứ thế tiếp diễn.

Click vào để đọc thêm…