[VNFS] Medaka Box

July 8, 2012 | | Khác, VietSub, VNFS

:: Type: Series
:: Categories: Boing, Comedy, Contemporary Fantasy, Daily Life, Ecchi, Samurai
:: Info: Một bộ Anime nói về 1 bé BB hạng khủng ( sao lại là BB )
cùng với một giấc mơ cũng rất là khủng. Xem đi để biết thêm chi tiết.

Download: Vietsub