[VNFS] Ga-rei ~Zero~

November 16, 2011 | | Khác

:: Info: Máu? Có.
Nước mắt? Có.
Lãng mạn? Có.
Hận thù? Có.

Hãy xem và cảm nhận câu chủ đề xuyên suốt chiều dài anime:
“Wiil you kill someone you love, because of love?”

Download: Vietsub