:: Type: Series
:: Categories: Comedy, Harem, Novel, Ecchi…
:: Info: Câu chuyện này quay xung quanh chuỗi ngày chém gió thành bão của cái hội bà la bà láp với mục đích tìm bạn…

Download: Vietsub