Các cuộc thi đủ mọi lĩnh vực, trên trời dưới đất đã được tổ chức rất nhiều. Nhưng cuộc thi để dân làm hình động trổ tài là rất hiếm. Vì vậy BTC mạo muội tổ chức cuộc thi này để tạo nên một sân chơi mới.

Click để đọc thêm…