Uke và manly, có rất nhiều bạn thắc mắc chuyện nì khi vẽ nam , có thể tùy sở thik và thể loại mà phân ra cách vẽ , có thể là tùy hứng (có khi là theo giới tính mà cách nhìn khác nhau), nhưng phần lớn các bạn thik vẽ theo cách nào?

Click để đọc thêm…