Có thể nói thế hệ nửa đầu 8X chúng tôi lớn lên cùng truyện tranh Nhật Bản. Đầu những năm 90 khi Đô-rê-mon cùng “đồng bọn” Bảy viên ngọc rồng, Teppi, Cậu bé giỏi võ… “đánh chiếm” ồ ạt thị trường Việt Nam, chúng tôi không thể làm gì khác hơn đầu hàng vô điều kiện và chúi mũi vào các bộ truyện.

Click để đọc thêm…