Vẽ các nhân vật anime và manga rồi nên ai cũng biết các nhân vật có một đặc điểm đặc biệt phổ biến là con mắt to và long lanh.
Và câu hỏi đặt ra là tại sao các nhân vật này có mắt to?

Click để đọc thêm…