Thường thì có lẽ người ta thường thấy nam thích vẽ nữ nhiều hơn (có lẽ để ngắm) . Nhưng cũng có thể là nữ vẽ nữ (nữ tính? Sja?)

Click để đọc thêm…