Theo NXB Mỹ Thuật, ban đầu Nhã Nam xin cấp phép tên sách là “Thành ngữ sành điệu”, sau đó khi in và phát hành ra lại thành “Sát thủ đầu mưng mủ” – Thành ngữ sành điệu bằng tranh, và đơn vị liên kết này cũng tự ý thêm vào một số tranh vẽ mà không có sự đồng ý của NXB.

Click để đọc thêm…