Mischief là một phần mềm drawing giống SAI hay Photoshop. Điều gì làm nên sự khác biệt?

Click để đọc thêm…